Независимо от твърде ограничения бюджет, Робърт Конъли е направил един страхотен филм, в който се проследява съдбата на петима журналисти в току-що освободената португалска колония Източен Тимор, в момента, когато Индонезия я окупира (1975). Филмът е посветен и на 10-годишнината от освобождаването на Източен Тимор от индонезийска власт (1999 – 2009).

Коментари

1 2
Share.

Leave A Reply