„Твоят мой живот“, зрителите ще видят

Ще се отзове ли Джихан на поисканата помощ?

Екрем е в шок, че Рахми е баща на Джихан. Защото точно Рахми го е уговарял да защити Дилара в съда. Екрем разказва всичко на Джихан и му иска помощ. Джихан е потресен и му е трудно да приеме чутото.

Прочитат завещанието на Харун

Прочитат завещанието на Харун Дилара и Джихан научават от адвокатите, че Харун още преди 6 месеца е продал своите акции. И повече от всичко са удивени не от продажбата на акциите, а от човека, на когото те са продадени.

Коментари

Share.

Comments are closed.